Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Llyfryddiaeth

This page is also available in English

Llyfryddiaeth

Dylech greu llyfryddiaeth ar ddiwedd eich gwaith sy'n rhestru'r holl ffynonellau a ddefnyddir yn eich gwaith.Dim ond unwaith y mae angen rhestru pob ffynhonnell, hyd yn oed os ydych wedi cyfeirio ati sawl gwaith yn eich gwaith. Peidiwch â chynnwys darllen cefndir yn eich llyfryddiaeth.Dylai'r llyfryddiaeth ymddangos ar ôl y testun ac ar ôl atodiadau. Dylai'r llyfryddiaeth restru'r ffynonellau yn nhrefn yr wyddor.

Os yw'ch darn o waith yn hir, gallwch rannu'r llyfryddiaeth yn dair adran: Achosion, Deddfwriaeth a Ffynonellau Eilaidd

  • Achosion - Peidiwch â italeiddio enwau achosion. Dylech restru'r achosion yn nhrefn yr wyddor yn nhrefn y gair arwyddocaol cyntaf. Os yw'r partïon dan sylw yn cael eu hadnabod trwy lythrennau cyntaf yn unig dylid rhestru'r achos o dan y cyntaf. Yr eithriad i hyn yw achosion a restrir o dan R, ac os felly dylech eu rhestru o dan yr ail enw. Rhestrwch achosion nod masnach ac achosion cludo o dan enw'r achos llawn, ond mewnosodwch gofnod ychwanegol yn y tabl o dan y nod masnach neu enw'r llong gyda chroesgyfeiriad at yr enw llawn.
  •  Deddfwriaeth - Dylai hyn gynnwys pob statud a restrir yn eich darn o waith (oni bai fod eich darlithydd wedi’ch cyfarwyddo’n wahanol). Dylid rhestru deddfwriaeth yn nhrefn yr wyddor. Dylid rhestru Offerynnau Statudol ar wahân ar ôl Statudau.
  • Ffynonellau Eilaidd - Yn wahanol i droednodiadau, dylid rhestru cyfenw'r awdur yn gyntaf, ac yna llythrennau cyntaf yr awdur. Yn wahanol i'r troednodiadau, nid ydych chi'n rhestru enwau cyntaf yr awdur, dim ond llythrennau cyntaf. Dylai'r deunydd eilaidd hefyd gael ei restru yn nhrefn yr wyddor. Os dyfynnwch fwy nag un gwaith gan yr un awdur, rhestrwch weithiau’r awdur yn nhrefn amser (hynaf gyntaf), ac yn nhrefn yr wyddor o air mawr cyntaf y teitl o fewn blwyddyn.

Am arweiniad pellach gweler canllaw llawn OSCOLA.