Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Offerynnau Statudol

This page is also available in English

Offerynnau Statudol

I greu cyfeiriad at Offeryn Statudol y DU, defnyddiwch enw'r Offeryn Statudol, y flwyddyn a rhif cyfresol SI

Fformat: Enw Blwyddyn, SI Rhif

Enghraifft: Penalties for Disorderly Behaviour (Amendment of Minimum Age) Order 2004, SI 2004/3166

I gyfeirio at elfen benodol o Offeryn Statudol, gallwch ddefnyddio'r art neu'r arts (o fewn Gorchymyn), reg neu regs (o fewn Rheoliadau) neu r neu rr o fewn Rheolau.

Enghraifft: Deregulation (Greyhound Racing) Order 1995, SI 1995/3231 art 3.

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Offeryn Statudol yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae Offerynnau Statudol yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeirnod mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at yr Offeryn Statudol cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

I greu cyfeiriad at Offeryn Statudol Cymru, defnyddiwch enw'r Offeryn Statudol, y flwyddyn, rhif cyfresol SI a rhif SI Cymru mewn cromfachau.

Fformat: Enw | Blwyddyn , Rhif SI (Rhif SI Cymraeg)

Enghraifft: Tuberculosis (Wales) Order 2011, SI 2011/692 (W 104). 

I gyfeirio at elfen benodol o Offeryn Statudol, gallwch ddefnyddio'r art neu'r arts (o fewn Gorchymyn), reg neu regs (o fewn Rheoliadau) neu r neu rr o fewn Rheolau.

Enghraifft: Deregulation (Greyhound Racing) Order 1995, SI 1995/3231 art 3.

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Offeryn Statudol yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae Offerynnau Statudol yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeirnod mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at yr Offeryn Statudol cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

I greu cyfeiriad at Offeryn Statudol Senedd yr Alban, defnyddiwch enw'r Offeryn Statudol, y flwyddyn a rhif cyfresol SI yr Alban.

Fformat: Enw | Blwyddyn, Rhif SSI.

Enghraifft: Breeding of Dogs (Licensing Records) (Scotland) Regulations 1999, SSI 1999/176

I gyfeirio at elfen benodol o Offeryn Statudol, gallwch ddefnyddio'r art neu'r arts (o fewn Gorchymyn), reg neu regs (o fewn Rheoliadau) neu r neu rr o fewn Rheolau.

Enghraifft: Food Additives (Scotland) Regulations 2009, SSI 2009/436 reg 4.

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Offeryn Statudol yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae Offerynnau Statudol yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeirnod mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at yr Offeryn Statudol cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

I greu cyfeiriad at Reolau Statudol Gogledd Iwerddon (sy'n cyfateb i Offerynnau Statudol), defnyddiwch enw'r Rheol Statudol, y flwyddyn a rhif cyfresol SR.

Fformat: Name of Statutory Rule | Year, SR serial number.

Enghraifft: River Bann Navigation Order (Northern Ireland) 2010, SR 2010/126

I gyfeirio at elfen benodol o Offeryn Statudol, gallwch ddefnyddio'r art neu'r arts (o fewn Gorchymyn), reg neu regs (o fewn Rheoliadau) neu r neu rr o fewn Rheolau.

Enghraifft: Flavourings in Food Regulations (Northern Ireland) 2010, SR 2010/414 r 4.

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Offeryn Statudol yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae Offerynnau Statudol yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeirnod mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at yr Offeryn Statudol cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.