Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Adroddiadau Hansard & Pwyllgor Dethol

This page is also available in English

Hansard

I greu cyfeiriad at Hansard, mae angen i chi ddweud ai Tŷ'r Cyffredin (HC) neu Dŷ'r Arglwyddi (HL) yw'r cofnod, ac yna 'Deb' ar gyfer dadl, y dyddiad, y gyfrol a'r rhif cyffredin. Os ydych chi'n cyfeirio at ateb ysgrifenedig yn Nhŷ'r Cyffredin rhowch 'W' ar ôl rhif y golofn. Os ydych chi'n cyfeirio at ateb ysgrifenedig yn Nhŷ'r Arglwyddi rhowch 'WA' o flaen rhif y golofn.

Enghreifftiau: HC Deb 3 February 1977, vol 389, cols 973-76

HC Deb 4 July 1997m vol 280, col 505W

HL deb 21 July 2005, vol 673, col WA261

Os ydych chi'n defnyddio Hansard Online, cyfeiriwch ato yn yr un ffordd ag y byddech chi â'r fersiwn argraffedig.

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.

Adroddiadau'r Pwyllgor Dethol

I greu cyfeiriad at Adroddiad Pwyllgor Dethol, defnyddiwch enw'r pwyllgor, ac yna enw'r adroddiad mewn llythrennau italig a naill ai HC neu Hl mewn cromfachau. Yna mae angen blynyddoedd blynyddoedd y Senedd a rhif cyfresol yr adroddiad y gallwch chi ddod o hyd iddo ar waelod ei dudalen deitl.

Enghraifft: Defence Select Committee, Iraq: An Initial Assessment of Post-conflict Operations (HC 2004-05 65-I) paras 85-91

I nodi paragraffau, defnyddiwch para neu paras cyn y rhifau

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.