Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Penderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd

This page is also available in English

Comisiwm Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd (EC) yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am gynnig deddfwriaeth, gweithredu penderfyniadau, cynnal cytuniadau'r UE a rheoli busnes yr UE o ddydd i ddydd. Mae penderfyniadau a wneir gan y CE yn rhwymol.

Dylid trin penderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd mewn perthynas â chyfraith cystadleuaeth ac uno fel achosion.

Troednodyn

Fformat:

​ Enw'r achos mewn llythrennau italig | (rhif achos) | Rhif Penderfyniad y Comisiwn | [blwyddyn] | Rhifyn OJ L / tudalen gyntaf

Enghraifft:

Alcate/Telettra (Case IV/M.042) Commission Decision 91/251/EEC [1991] OJ L122/48.

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghraifft:

Alcate/Telettra (Case IV/M.042) Commission Decision 91/251/EEC [1991] OJ L122/48