Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Biliau

This page is also available in English

Biliau

I greu cyfeiriad at Fil, defnyddiwch deitl y Bil a'r Tŷ y cafodd ei gynnig yn wreiddiol. Dilynir hyn gyda'r sesiwn Seneddol mewn cromfachau a'r rhif rhedeg a roddir iddo.

Biliau Tŷ'r Cyffredin

Fformat: Teitl HC Bil  (sesiwn) [rhif]

Enghraifft: Consolidated Fund HC Bill (2008–09) [5]

Biliau Tŷ'r Arglwyddi

Fformat: Teitl HL Bil (sesiwn) rhif

Enghraifft: Academies HL Bill (2010-11) 1

I gyfeirio at elfen benodol o'r Bil, gellir talfyrru cymal a chymalau i gl a chls a'u hychwanegu at ddiwedd y cyfeirnod.Gallwch hefyd ddefnyddio'r un byrfoddau ag a ddefnyddir ar gyfer statudau.

Enghraifft: Academies HL Bill (2010-11) 1, cl 8(2) 

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Fil yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae biliau yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeiriad mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Bil cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

I greu cyfeiriad at Fil gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, dylech ddefnyddio enw'r Bil, cam y cynnydd a'r flwyddyn.

Fformat: Enw'r Bil [y llwyfan] (blwyddyn).

Eenghreifftia:  Housing (Wales) Bill [as introduced] (2013).

Planning (Wales) Bill [as amended at stage 3] (2015).

Bil Tai (Cymru) [fel y'i cyflwynwyd] (2013).

Bil Cynllunio (Cymru) [fel y'i diwygiwyd ar ôl cyfnod 3] (2015).

I gyfeirio at elfen benodol o'r Bil, gellir talfyrru cymal a chymalau i gl a chls a'u hychwanegu at ddiwedd y cyfeirnod.Gallwch hefyd ddefnyddio'r un byrfoddau ag a ddefnyddir ar gyfer statudau.

Enghraifft: Housing (Wales) Bill [as introduced] (2013) cl 10(2). 

Bil Tai (Cymru) [fel y'i cyflwynwyd] (2013) ad 10(2).

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Fil yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae biliau yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeiriad mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Bil cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

I greu cyfeiriad at Fil gerbron Senedd yr Alban, dylech ddefnyddio Rhif Bil 'SP' Senedd yr Alban, Enw'r Bil, cam cynnydd y sesiwn a'r flwyddyn.

Fformat: Scottish Parliament 'SP' Rhif Bil  | Enw'r Bil [cam] Sesiwn (blwyddyn).

Enghreifftiau: SP Bill 4 Abolition of Feudal Tenure etc (Scotland) Bill [fel y'i cyflwynwyd] Session 1 (1999) 

SP Bill 4A Abolition of Feudal Tenure etc (Scotland) Bill [fel y'i diwygiwyd yng Nghyfnod 2] Session 1 (2000) 

I gyfeirio at elfen benodol o'r Bil, gellir talfyrru cymal a chymalau i gl a chls a'u hychwanegu at ddiwedd y cyfeirnod.Gallwch hefyd ddefnyddio'r un byrfoddau ag a ddefnyddir ar gyfer statudau.

Enghraifft: SP Bill 4 Abolition of Feudal Tenure etc (Scotland) Bill [fel y'i cyflwynwyd] Session 1 (1999)  cl 2(1).

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Fil yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Mae biliau yn dilyn yr un fformat p'un a yw'r cyfeiriad mewn troednodyn neu mewn llyfryddiaeth. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Bil cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.