Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Llyfrau Awdurdod

This page is also available in English

Llyfrau Awdurdod

Mae nifer fach o weithiau hŷn, fel Blackstone's Commentaries, yn cael eu hystyried yn llyfrau awdurdod, ac felly fe'u derbynnir yn gyffredinol fel datganiadau dibynadwy o gyfraith eu hamser. Mae'r gweithiau hyn wedi esblygu byrfoddau a ffurflenni dyfynnu a elwir yn gyffredin, y dylid eu defnyddio ym mhob cyfeiriad troednodyn atynt. Yn yr un modd, mae nifer fach o ‘weithiau sefydliadol’ sy’n cael eu hystyried yn ffynonellau ffurfiol cyfraith yr Alban. Mewn cyfeiriadau troednodiadau, dylid cyfeirio at y gweithiau hyn hefyd yn ôl eu ffurfiau cryno a elwir yn gyffredin.

Mae rhestr o rai o'r byrfoddau hyn ar waelod y dudalen hon.

Troednodiadau

I ddefnyddio troednodyn, rhowch rif uwchysgrif yn eich testun ac yna'r troednodyn ar waelod y dudalen.

Fformat:

Talfyriad, Rhif tudalen

Enghreifftiau:

3 Bl Comm 264

4 Co Litt 135a 

Enghreifftiau o'r Alban:

5 Bankton Institute II, 3, 98

6 Stair Institutions I, 2, 14

Enghreifftiau o fyrfoddau

 

Blackstone, Commentaries on the Law of England Bl Comm 
Bracton, On the Laws and Customs of England  Bracton
Brooke, La Graunde Abridgement  Brooke Abr
Coke, Commentary upon Littleton  Co Litt
Coke, Institutes of the Laws of England  Co Inst
Fitzherbert, La Graunde Abridgement  Fitz Abr
Fitzherbert, La Novel Natura Brevium  Fitz NB
Glanvill, Treatise on the Laws and Customs of England  Glanvill
Hawkins, A Treatise on the Pleas of the Crown  Hawk PC
Hale, The History of the Pleas of the Crown  Hale PC