Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Deddfwriaeth

This page is also available in English

Deddfwriaeth yr UE

Mae deddfwriaeth yr UE yn cynnwys cytuniadau a phrotocolau. Cyhoeddir deddfwriaeth yn y gyfres L.

Fformat: Teitl y ddeddfwriaeth gan gynnwys diwygiadau os oes angen | [blwyddyn] | Cyfres OJ | rhifyn / tudalen gyntaf.

Enghreifftiau: Protocol to the Agreement on the Member States that do not fully apply the Schengen acquis-Joint Declarations [2007] OJ L129/35.

Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ C115/13.

Ar 1 Ionawr 2015 mae nifer deddfwriaeth yr UE wedi newid ac erbyn hyn mae gan ddeddfwriaeth yr UE rif dilyniannol unigryw.

Rheoliadau, Cyfarwyddebau, Penderfyniadau, Argymhellion a Barn

Fformat: Math o ddeddfwriaeth | rhif | teitl | [blwyddyn] | Rhifyn OJ L / tudalen gyntaf

Enghraifft o gyfarwyddeb: Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever [2002] OJ L192/27

(Sylwch fod y flwyddyn yn dod cyn y rhif rhedeg mewn dyfyniadau i Gyfarwyddebau.)

Enghraifft o reoliad: Council Regulation (EC) 1984/2003 of 8 April 2003 introducing a system for the statistical monitoring of trade in bluefin tuna, swordfish and big eye tuna with the Community [2003] OJ L295/1.

(Sylwch fod y flwyddyn yn dilyn y rhif rhedeg mewn dyfyniadau i reoliadau).

Enghraifft o ddeddfwriaeth o 2015 ymlaenDecision 2019/326 on Measures for Entering the Data in the Entry/Exit System [2019] OJ L057/5.

Nid oes gwahaniaeth rhwng troednodiadau a'r llyfryddiaeth heblaw bod atalnod llawn ar ddiwedd y dyfyniad yn y troednodyn.