Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Achosion Heb eu Adrodd

This page is also available in English

Achosion Heb eu Adrodd

Mae dyfarniadau heb eu hadrodd yn benderfyniadau gan y llysoedd sydd heb eu cyhoeddi. Gellir dyfynnu achos sydd heb ei adrodd fel awdurdod ond mae’n well defnyddio achos sydd wedi’i adrodd mewn un o’r cyfresi o adroddiadau cyfraith awdurdodol.

Nid oes angen ychwanegu'r gair 'heb ei adrodd' at y cyfeirnod.

Isod mae enghreifftiau o sut i gyfeirio at achos nas adroddwyd fel troednodyn ac yn y llyfryddiaeth:

Troednodiadau

Achosion heb eu hadrodd gyda dyfyniad niwtral:

Fformat:

Enw'r achos mewn llythrennau italig │ [blwyddyn] │ llys │ rhif achos, │ [blwyddyn cyhoeddi] │ NEU (blwyddyn y farn) │ gyfrol │adrodd ar dalfyriad │ tudalen gyntaf.

Enghraifft:

Calvert v Gardiner [2002] EWHC 1894 (QB).

Achosion heb eu hadrodd cyn 2001 heb ddyfyniad niwtral:

Fformat:

Enw'r achos mewn llythrennau italig | (llys, | blwyddyb y farn).

Enghraifft:

Stubbs v Sayer (CA, 8 November 1990).

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau:

Calvert v Gardiner [2002] EWHC 1894 (QB)

Stubbs v Sayer (CA, 8 November 1990)