Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Llysoedd

This page is also available in English

Llysoedd

Nodwch y llys lle clywyd yr achos mewn cromfachau ar ôl tudalen gyntaf yr adroddiad, a chyn y pwynt pin os oes un.

Defnyddiwch y byrfoddau canlynol:

  • (HL) dros Dŷ'r Arglwyddi
  • (CA) ar gyfer y Llys Apêl
  • (QB), (CH) ac (F) ar gyfer rhaniadau'r Uchel Lys
  • (Com Ct) ar gyfer Llys Masnach Adran Mainc y Frenhines
  • Nid yw dyfyniadau o achosion a benderfynwyd cyn 1865 yn ei gwneud yn ofynnol i'r llys
  • Nid yw achosion â dyfyniad niwtral yn ei gwneud yn ofynnol i'r llys chwaith oni bai bod yr achos yn cael ei glywed yn un o is-adrannau'r Uchel Lys.

Isod mae enghreifftiau o ddyfynnu llysoedd mewn troednodiadau a llyfryddiaeth.

Troednodiadau

Enghraifft o achos heb ddyfyniad niwtral ond gyda phwynt pin i baragraffau penodol:

R v William Clive Roberts [1999] 1 Cr App R(S) 381 (CA) [8]-[15].

Enghraifft o achos gyda dyfyniad niwtral a phwyntio:

Roberts v Gable [2006] EWHC 1025 (QB), [2006] EMLR 23, 26

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau:

R v William Clive Roberts [1999] 1 Cr App R(S) 381 (CA) 

Roberts v Gable [2006] EWHC 1025 (QB), [2006] EMLR 23