Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Adroddiadau Comisiwn y Gyfraith

This page is also available in English

Adroddiadau Comisiwn y Gyfraith

Er mwyn creu cyfeiriad at adroddiad Comisiwn y Gyfraith, dylech gynnwys Comisiwn y Gyfraith, ac yna'r teitl mewn llythrennau italig a rhif a blwyddyn adroddiad Comisiwn y Gyfraith mewn cromfachau. Gallwch ddefnyddio rhifau paragraffau i nodi gwybodaeth.

Fformat: Law Commission, Teitl yr Adroddiad (Rhif adroddiad Comisiwn y Gyfraith, blwyddyn) rhif paragraff..

Enghraifft: Law Commission, Evidence of Bad Character in Criminal Proceedings (Law Com No 273, 2011) para 2.89.

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.

Er mwyn creu cyfeiriad at adroddiad Comisiwn Cyfraith yr Alban, dylech gynnwys Comisiwn y Gyfraith, ac yna'r teitl mewn llythrennau italig a rhif a blwyddyn adroddiad Comisiwn Cyfraith yr Alban mewn cromfachau. Gallwch ddefnyddio rhifau paragraffau i nodi gwybodaeth.

Fformat: Scottish Law Commission, Teitl yr Adroddiad (rhif adroddiad Comisiwn Cyfraith yr Alban, blwyddyn) rhif paragraff.

Example: Scottish Law Commission, Damages for Psychiatric Injury ( Scot Law Com No 196, 2004).

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.