Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Achosion cyn 1865

This page is also available in English

Achosion cyn 1865

  • Cyn 1865 a dechrau'r gyfres Adroddiadau Cyfraith 'swyddogol', roedd unigolion yn cael eu riportio gan unigolion ac yn cael eu galw gyda'i gilydd fel yr 'adroddiadau enwebu' ac fe'u hailargraffwyd yn ddiweddarach yng nghyfres Adroddiadau Lloegr.
  • Os caiff dyfarniad ei ailargraffu mewn adroddiadau Saesneg, dylech nodi’r gwŷs yn yr adroddiadau a enwir yn gyntaf ac yna’r adroddiadau Saesneg.
  • Defnyddiwch atalnod i wahanu'r ddau adroddiad gwahanol oni bai bod pwynt pin, ac os felly defnyddiwch hanner colon i rannu'r enwebiad o'r dyfyniad Adroddiadau Saesneg.

Isod mae enghreifftiau o sut i gyfeirio achos gyda dyfyniadau niwtral fel troednodyn ac yn y llyfryddiaeth.

 

Troednodiadau

Enghreifftiau o adroddiadau enwebu wedi'u hailargraffu yn y gyfres Adroddiadau Saesneg:

Hugh v Jones (1863) 1 Hem & M 765, 71 ER 335.

Henly v Mayor of Lyme (1828) 5 Bing 91, 107; 130 ER 995,1001.

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau:

Hugh v Jones (1863) 1 Hem & M 765, 71 ER 335

Henly v Mayor of Lyme (1828) 5 Bing 91, 107; 130 ER 995