Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Erthyglau Cyfnodolion

This page is also available in English

Erthyglau Cyfnodolion

I ddyfynnu cyfnodolyn print, defnyddiwch y fformat canlynol:

Awdur, │’teitl’ │[blwyddyn] │enw neu dalfyriad cyfnodolyn │tudalen gyntaf yr erthygl

                                                                     [NEU]

Awdur, │’teitl’ │(blwyddyn) │cyfrol │enw neu dalfyriad cyfnodolyn │tudalen gyntaf yr erthygl

Defnyddiwch [] os oes angen y dyddiad cyhoeddi i ddod o hyd i'r erthygl ee. nid oes rhif cyfaint.

Defnyddiwch () os NAD oes angen y dyddiad cyhoeddi i ddod o hyd i'r erthygl ee. mae yna rif cyfrol.

Mae'r llyfryddiaeth yr un fformat â'r troednodyn ac eithrio bod yr awdur bellach wedi'i restru cyfenw wedi'i ddilyn gan eu llythrennau cyntaf, ni chynhwysir rhifau tudalennau ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau o ddyfyniadau mewn troednodyn:

Paul Craig, 'Theory, "Pure Theory" and Values in Public Law'  [2005] PL 440.

Alison L Young, 'In Defense of Due Deference' (2009) 72 MLR 554.

Enghraifft o ddyfyniadau mewn llyfryddiaeth:

Craig P,  'Theory, "Pure Theory" and Values in Public Law'  [2005] PL 440

Young AL, 'In Defense of Due Deference' (2009) 72 MLR 554

Nodi mewn erthygl mewn cyfnodolyn:

Wrth binbwyntio (cyfeirio at dudalen benodol mewn erthygl), nodwch dudalen gyntaf yr erthygl, wedyn coma, bwlch a thudalen y pinbwynt.

 

  • Os oes erthygl mewn cyfnodolyn ar gael mewn print, dyfynnwch hi fel y byddech chi'n ei argraffu mewn erthygl hyd yn oed pe byddech chi'n ei chyrchu ar-lein.
  • Fodd bynnag, os yw'r erthygl ar gael ar-lein yn unig, defnyddiwch yr un fformat ag ar gyfer cyfnodolion print ond ar ddiwedd y dyfyniad ychwanegwch y cyfeiriad gwe o fewn <> marc a'r dyddiad y gwnaethoch chi gyrchu'r erthygl yn fwyaf diweddar.
  • Yn gyffredinol, dylech gynnwys y cyfeiriad gwe dim ond pan fydd y ddogfen ar gael ar-lein yn unig, pan fydd y cyfeiriad gwe yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer dod o hyd i'r ddogfen a phan fydd y cyfeiriad gwe yn statig (ee nid yw'n ganlyniad chwiliad mewn cronfa ddata).

Enghraifft o droednodyn ar gyfer erthygl ar-lein:​

James Gobert, 'The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007: Thirteen Years in the Making but was it Worth the Wait?' (2008) 71 MRL 413 <http://www.jstor.org/stable/25151209> cyrchwyd ar 15 Ionawr 2014.

Mae'r llyfryddiaeth yr un fformat â'r troednodyn ac eithrio mai enw olaf yr awdur sy'n dod gyntaf, dim ond enw (au) cychwynnol yr awdur sy'n cael eu defnyddio ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y dyfyniad.

Enghraifft o'r llyfryddiaeth ar gyfer erthygl ar-lein:

Gobert J, 'The corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007: Thirteen Years in the Making but was it Worth the Wait?' (2008) 71 MRL 413 <http://www.jstor.org/stable/25151209> cyrchwyd ar 15 Ionawr 2014.

 

Cromfachau sgwâr neu cromfachau crwn

Defnyddir cromfachau sgwâr [] pan fydd y flwyddyn yn hollbwysig i nodi cyfaint berthnasol y cyfnodolyn (e.e. pan nad oes rhif cyfaint).

Defnyddir cromfachau crwn () pan nad oes angen y flwyddyn i nodi cyfaint berthnasol y cyfnodolyn (e.e. os oes rhif cyfrol yn ychwanegol at y flwyddyn).

Yn y rhan fwyaf o achosion mae gan deitlau cyfnodolion rif cyfrol a blwyddyn felly bydd cromfachau crwn fel arfer yn cael eu defnyddio.