Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Blogiau a Gwefannau

This page is also available in English

Blogiau a Gwefannau

I gyfeirio at wybodaeth o flog, dylech gynnwys enw'r awdur, teitl y cofnod ac yna enw'r blog a'r dyddiad cyhoeddi mewn cromfachau. Dylech ddiweddu gyda'r URL a'r dyddiad cyrchu.

Fformat: Awdur 'Teitl Mynediad' (Enw Blog, dyddiad cyhoeddi) <URL> dyddiad cyrchu.

Enghraifft: R Moorhead, 'Solicitors First' (Lawyer Watch, 25 Mawrth 2011) <http://lawyerwatch.wordpress.com/2011/03/25/solictiors-first/> cyrchwyd ar 13 Ebrill 2011.

Os na enwir awdur, defnyddiwch enw'r sefydliad sy'n cynhyrchu'r blog. Os na ellir nodi bod unrhyw berson neu sefydliad yn gyfrifol am y blog, dechreuwch eich troednodyn gyda theitl y blog. Rhowch y dyddiad mynediad bob amser.

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.

I gyfeirio gwybodaeth o wefan, dylech gynnwys enw'r awdur, teitl y dudalen we ac yna enw'r wefan a'r dyddiad cyhoeddi mewn cromfachau. Dylech ddiweddu gyda'r URL a'r dyddiad cyrchu.

Fformat: Awdur, 'Tudalen We' (Gwefan, dyddiad cyhoeddi) <URL> dyddiad cyrchu.

Enghraifft: Simon Myerson, 'Applying Yourself to Pupillage' (LawCareers.net, 5 Ebrill 2011) <www.lawcareers.net/Information/Feature/Detail.aspx?r=1355> cyrchwyd ar 12 Ebrill 2011

Os nad oes awdur wedi'i enwi, defnyddiwch enw'r sefydliad sy'n gyfrifol am y dudalen we. Os nad oes enw person na sefydliad, gallwch ddechrau eich cyfeirnod gyda theitl y dudalen we.

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.