Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Ailadrodd Dyfyniadau

This page is also available in English

Dyfyniadau dilynol

  • Y tro cyntaf y sonnir am ffynhonnell, rhaid i chi roi'r dyfyniad yn llawn.
  • Mewn dyfyniadau dilynol, nodwch y ffynhonnell yn fyr, a rhowch rif y troednodyn lle gellir dod o hyd i'r dyfyniad llawn. Gweler yr enghraifft yn y blwch (Dyfynnu achos wedi hynny) isod.
  • If a subsequent citation IMMEDIATELY follows the full citation, you can use ibid.

Gweler y blychau isod am enghreifftiau o ddyfyniadau dilynol ar gyfer achos, darn o ddeddfwriaeth a llyfr.

Dyfynnu achos wedi hynny

Dyfyniad llawn:

1Phelps v Hillingdon LBC [2001] 2 AC 619 (HL).

Dyfyniad dilynol yn syth ar ôl y dyfyniad llawn:

2 ibid. 

. . .

Dyfyniad dilynol gan ddefnyddio ffurf fyrrach o enw achos a chroes-ddyfyniad i droednodyn 1 lle gellir dod o hyd i'r dyfyniad llawn:

10 Phelps (n 1).  

Dyfynnu deddfwriaeth wedi hynny

Dyfyniad llawn gydag enw'r statud a fersiwn fyrrach:

32 Nuclear Installations Act 1965 (NIA 1965) s 7(1). 

. . .

Dyfyniad dilynol gan ddefnyddio fersiwn fyrrach o'r statud:

40 NIA 1965, s 12. 

Dyfyniad dilynol o lyfr

Dyfyniad llawn:

3 Jonathan Herring, Medical Law (OUP 2011) 52. 

. . .

Cyfenw a chroes-ddyfynnu awduron i droednodyn rhif 3:

26 Herring (n 3) 125. 

Dyfynnwyd y ffynhonnell wreiddiol eto ond gyda gwahanol rifau tudalennau:

27 ibid 271-78.