Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Gwyddoniaduron

This page is also available in English

Gwyddoniaduron

Mae dwy ffordd i greu troednodyn ar gyfer gwyddoniadur. Os NAD oes gan y cofnod yr ydych yn ei ddyfynnu awdur a enwir, gallwch wahardd yr awdur neu'r golygydd a dechrau gyda theitl y gwyddoniadur. Fodd bynnag, mae angen i chi gynnwys y rhifyn a'r flwyddyn y'i cyhoeddwyd. Hefyd, dylech chi gyfeirio at y gyfrol neu’r paragraff os yw’n bosib.

Fformat: Teitl (argraffiad| Blwyddyn) Rhif Cyfrol, rhif y paragraff

Fel arall, os yw awdur yr adran neu’r cofnod wedi’i enwi, dylech chi nodi enw’r awdur hwnnw ynghyd â theitl y cofnod ar ddechrau’r dyfyniad.

Fformat: Awdur Mynediad, 'Teitl Mynediad', Teitl Gwyddoniaduron (argraffiad, blwyddyn) rhif tudalen.

Fformat: Awdur Mynediad, 'Teitl Mynediad', Teitl Gwyddoniaduron (argraffiad, blwyddyn) <URL> dyddiad cyrchu.

Gweler yr enghreifftiau isod.

Troednodiadau

I ddefnyddio troednodyn, rhowch rif uwchysgrif yn eich testun ac yna'r troednodyn ar waelod y dudalen.

Fformatau:

Teitl (argraffiadBlwyddynRhif Cyfrolrhif y paragraff

Awdur Mynediad, 'Teitl Mynediad', Teitl Gwyddoniaduron (argraffiad, blwyddyn) rhif tudalen.

'Teitl Mynediad', Teitl Gwyddoniaduron (argraffiad, blwyddyn) <URL> dyddiad cyrchu.

Enghreifftiau:

2 CJ Friedrich, 'Constitutions and Constitutionalism', International Encyclopedia of the Social Sciences III (1968) 319.

3 Halsbury's Laws (5th arg, 2010) cyf 57, para 53.

5 Leslie Green, 'Legal Positivism', The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall arg, 2009) <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legal-positivism> cyrchwyd ar 20 Tachwedd 2009.

Llyfryddiaeth

Pan fydd y dyfyniad yn dechrau gyda theitl y Gwyddoniadur, dim ond dileu manylion y paragraff y mae angen i chi ei dynnu. Ar gyfer dyfyniadau gydag awdur mynediad, y cyfenw nawr sy'n dod gyntaf.

Fformatau:

Teitl (argraffiadBlwyddynRhif Cyfrol.

Awdur Mynediad, 'Teitl Mynediad', Teitl Gwyddoniaduron (argraffiad, blwyddyn).

Awdur Mynediad, 'Teitl Mynediad', Teitl Gwyddoniaduron (argraffiad, blwyddyn) <URL> dyddiad cyrchu.

Enghreifftiau:

Halsbury’s Laws (5th arg, 2010) cyf 57.

 Friedrich, CJ, 'Constitutions and Constitutionalism’, International Encyclopedia of the Social Sciences III (1968).

Green, L, ‘Legal Positivism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall arg., 2009) cyrchwyd ar 20 Tachwedd 2009.