Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Yr Hanfodion

This page is also available in English

Arddull cyfeirnodi OSCOLA

Datblygodd Prifysgol Rhydychen OSCOLA (Oxford University Standard for Citation oLegal Authorities) yn 2000 i'w ddefnyddio ym Mhrifysgol Rhydychen. Bellach OSCOLA yw safon y diwydiant ar gyfer cyfeirio at ddeunyddiau cyfreithiol. Fe'i defnyddir gan lawer o ysgolion y gyfraith yn y DU a Rhyngwladol yn ogystal â chan lawer o gyfnodolion a chyhoeddwyr cyfreithiol.Dyma'r arddull a gymeradwywyd i'w ddefnyddio gan Goleg y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe.Mae OSCOLA wedi'i gynllunio i annog cysondeb ac i helpu'r darllenydd i ddod o hyd i'r wybodaeth angenrheidiol yn hawdd ac yn gyflym.

 

Nid yw OSCOLA yn honni ei fod yn gynhwysfawr, ond mae'n rhoi rheolau ac enghreifftiau ar gyfer prif ffynonellau cyfreithiol cyfreithiol y DU ac ar gyfer sawl math o ffynonellau eilaidd. Cyn belled ag y bo modd, mae'r canllawiau yn OSCOLA yn seiliedig ar arfer cyffredin mewn dyfyniad cyfreithiol yn y DU ond gyda lleiafswm atalnodi.

Sut mae OSCOLA yn gweithio?

System cyfeirio troednodiadau yw arddull OSCOLA. Mae hyn yn golygu ei fod yn cynnwys tair elfen.

  1. Dyfyniad  - Pan fyddwch yn cydnabod ffynhonnell yn y testun, byddwch yn gosod marc troednodyn1  ar ddiwedd y frawddeg berthnasol. Os oes gennych sawl cyfeiriad yn agos at ei gilydd, gellir gosod y rhif ar ddiwedd yr ymadrodd neu'r gair perthnasol.
  2. Troednodyn - Dyma'r cyfeirnod sy'n ymddangos ar waelod y canllaw. Dylai'r rhain fod yn gryno gan y dylent nodi'r ffynhonnell, nid darparu gwybodaeth ychwanegol.
  3. Llyfryddiaeth - Rhestr o'r holl ffynonellau rydych chi wedi'u dyfynnu yn eich gwaith. Dylid darparu hyn ar ddiwedd y traethawd.

Pryd bynnag y byddwch chi'n aralleirio neu'n dyfynnu ffynhonnell neu'n defnyddio syniadau rhywun arall, mae angen i chi ddarparu geirda mewn troednodyn. Dylai eich troednodiadau gael eu rhifo'n barhaus trwy'ch dogfen, gan ddechrau yn 1.

Nid oes angen troednodyn arnoch bob amser ar gyfer deddfwriaeth os ydych wedi darparu digon o wybodaeth am y ddeddfwriaeth yn y testun.