Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Enwau’r beirniaid

This page is also available in English

Enwau’r beirniaid

Wrth gyfeirio at farnwr mewn achos defnyddiwch gyfenw'r barnwr ac yna'r talfyriad ar gyfer eu swydd farnwrol.

Enghreifftiau:

  • Yr Arglwydd Smith SCJ ar gyfer Ustus y Goruchaf Lys, yr Arglwydd Smith', barnwr y Goruchaf Lys.
  • Yr arglwydd Smith neu’r Arglwyddes Smith ar gyfer Barnwr yn Nhŷ’r Arglwyddi. Os yw gradd y barnwr fel arglwydd yn uwch, defnyddiwch y teitl yn hytrach na hyn.
  • Smith LJ ar gyfer 'Ustus, yr Arglwydd Smith' neu Ustus, yr Arglwyddes Smith, barnwr Llys Apêl. Os yw’r barnwr yn arglwydd, yna dylid cyfeirio ato/ati fel yr Arglwydd Smith neu’r Arglwyddes Smith
  • Smith J ar gyfer Mr Ustus Smith neu Mrs Ustus Smith, barnwr Uchel Lys

Ni ddefnyddir enwau cyntaf oni bai bod dau farnwr â'r un cyfenw, ac os felly rhoddir cyfenw cyntaf a chyfenw'r barnwr mwyaf iau o'r ddau.

Isod mae enghreifftiau o enwau beirniaid a ddefnyddir yn y testun ac mewn troednodiadau.

Enwau beirniaid a ddefnyddir yn y testun

Lord Woolf rejected this argument because ...

This is evident from the decision in Horncastle, in which Lord Phillips P said ...

Rimer and Pill LJJ were of the opinion that ...

As Tugendhat J pointed out in Ajinomoto Sweeteners

Enwau beirniaid a ddefnyddir mewn troednodiadau

Crown River Cruises Ltd v Kimbolton Fireworks Ltd [1996] 2 Lloyd's Rep 533 (QB) 547 (Potter J)

Graham and Graham v ReChem International Ltd [1996] Env LR 158 (QB) 162 (Forbes J)

Arscott v The Coal Authority [2004] EWCA Civ 892, [2005] Env LR 6 [27] (Laws LJ)