Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Achosion â dyfyniad niwtral

This page is also available in English

Achosion â dyfyniad niwtral

Bydd gan achosion a gyhoeddwyd ar ôl 2001 ddyfyniad niwtral y mae'n rhaid ei ddefnyddio.

Mae achosion yn cael eu rhifo yn olynol trwy gydol y flwyddyn ac mae'r talfyriad (UKHL, EWCH) yn nodi ym mha lys y gwrandawyd yr achos yn hytrach na chyfres adroddiadau cyfraith.

Os adroddir am achos mewn adroddiad cyfraith wedi hynny, defnyddiwch atalnod i wahanu'r dyfyniad niwtral o'r dyfyniad adroddiad cyfraith.

Isod mae enghreifftiau o sut i gyfeirio achos gyda dyfyniadau niwtral fel troednodyn ac yn y llyfryddiaeth.

Troednodiadau

Fformat:

Enw'r achos mewn llythrennau italig │ [blwyddyn] │ llys │ rhif achos, [blwyddyn cyhoeddi] │ NEU (blwyddyn y farn) │ gyfrol│adrodd ar dalfyriad │ tudalen gyntaf.

Enghraifft o achos yr adroddwyd arno wedi hynny mewn cyfres adroddiadau cyfraith:

NRAM Ltd v Evans [2017] EWCA Civ 1013, [2018] 1 WLR 639.

 

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaeth yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Dylid rhestru achosion sy'n nodi partïon trwy lythrennau cyntaf yn unig o dan y llythyren gyntaf.

NRAM Ltd v Evans [2017] EWCA Civ 1013, [2018] 1 WLR

 

Cromfachau sgwâr neu cromfachau crwn?

Defnyddir cromfachau sgwâr [] pan fydd y flwyddyn yn hanfodol i nodi cyfaint yr adroddiad cyfraith (er enghraifft pan gyhoeddir mwy nag un gyfrol y flwyddyn.)

Defnyddir cromfachau crwn () pan nad oes angen y flwyddyn i nodi cyfaint yr adroddiad cyfraith (er enghraifft os mai dim ond un gyfrol a gyhoeddir y flwyddyn.)

Mae gan y gyfres gyfraith bwysicaf (The Law Reports, Weekly Law Reports, Lloyds Law Reports, All England Law Reports) fwy nag un gyfrol y flwyddyn felly bydd angen cromfachau sgwâr arnynt bob amser.