Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Cyfeiriadau

This page is also available in English

Dod o hyd i destun (cyfeirio at dudalen neu baragraff penodol)

Mae pinpoint yn gyfeiriad at baragraff penodol o ddyfarniad neu dudalen o adroddiad a ddaw ar ddiwedd y dyfyniad. Fel arfer, rhif tudalen fydd y pinpoint ond gyda dyfarniadau, yn enwedig gyda dyfyniadau niwtral, defnyddiwch rif paragraff yn lle. Dylid amgáu rhif y paragraff mewn cromfachau sgwâr [ ].

Ar gyfer Dyfarniadau ac Adroddiadau:

  • Os ydych chi'n pwyntio at fwy nag un paragraff, gwahanwch y rhifau paragraff mewn cromfachau sgwâr â choma.
  • Os ydych yn nodi rhychwant o baragraffau, rhowch linell doriad rhwng y paragraff cyntaf a’r olaf sy’n cael ei nodi.

Ar gyfer deunyddiau eraill:

  •  Defnyddiwch tt wrth nodi rhan, ch ar gyfer pennod a pharagraff ar gyfer paragraff.
  • Os ydych chi'n dyfynnu pennod, rhan, paragraff neu rif tudalen, mewnosodwch atalnod cyn y rhif.
  • Os ydych chi'n nodi mwy nag un rhif tudalen, gwahanwch nhw â choma.

Isod mae rhai enghreifftiau o bwyntio pin.

Enghreifftiau o nodi

Callery v Gray [2001] EWCA Civ 1117, [2001] 1 WLR 2112 [42], [45].

Bunt v Tilley [2006] EWCH 407 (QB), [2006] 3 All ER 336 [1] - [37].

Beattie v  E & F Beattie Ltd [1938] Ch 708 (CA) 720, 723.

 

Llyfryddiaeth

Ni ddefnyddir pinbwyntio yn y llyfryddiaeth.

Enghreifftiau o achosion heb nodi:

Callery v Gray [2001] EWCA Civ 1117, [2001] 1 WLR 2112

Beattie v E & F Beattie Ltd [1938] Ch 708 (CA) 720