Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Deddfwriaeth

This page is also available in English

Canllawiau cyffredinol

Mae'r egwyddor sylfaenol o ddyfynnu Deddfwriaeth yn debyg i lyfrau a chyfnodolion.

Y ddau brif wahaniaeth yw y bydd pob cyfeiriad deddfwriaeth yn dechrau gyda'r teitl ac na fydd ganddo awdur rhestredig. Rhaid i chi gyfeirio deddfwriaeth yn llawn y tro cyntaf y byddwch chi'n cyfeirio ati ond yna gallwch ddefnyddio ffurflen fyrrach neu dalfyriad. Rhaid i chi ddweud wrth y darllenydd eich bod chi'n mynd i dalfyrru, ee. Deddf Hawliau Dynol 1998 (HRA 1998 wedi hynny).

 Nid yw deddfwriaeth fel arfer yn cael ei chynnwys yn y Llyfryddiaeth ar gyfer OSCOLA. Gwiriwch â'ch darlithydd a'ch cyfarwyddiadau i sicrhau a ddylech gynnwys deddfwriaeth yn y llyfryddiaeth ai peidio.