Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Papurau Gwaith

This page is also available in English

Papurau Gwaith

Mae papur gwaith yn ddogfen, sy'n dal i gael ei pharatoi, sydd wedi'i chylchredeg yn gyhoeddus er mwyn annog trafodaeth a thrafodaeth. Mae papurau ymchwil yn enghraifft o bapurau gwaith.

Efallai y bydd papurau gwaith ar gael ar-lein ar wefannau sefydliadau ac ar wefannau fel y Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Cymdeithas (www.ssrn.com).

Dylid eu dyfynnu mewn ffordd debyg i gyfnodolion ar-lein.

Oherwydd bod cynnwys papurau gwaith yn destun newid, mae'r dyddiad mynediad yn arbennig o bwysig.

Os cyhoeddir papur gwaith yn ddiweddarach mewn cyfnodolyn, dyfynnwch erthygl y cyfnodolyn yn lle'r papur gwaith.

Troednodyn

Enghraifft o droednodyn o bapur gwaith sydd heb ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn eto:

John M Finnis, 'On Public Reason' (2006) Oxford Legal Studies Research Paper 1/2007, 8 <http://ssrn.com/abstract=955815> cyrchwyd ar 18 Tachwedd 2009. 

Llyfryddiaeth

Mae'r llyfryddiaeth yr un fformat â'r troednodyn ac eithrio bod cyfenw'r awdur yn dod yn gyntaf ac yna eu llythrennau cyntaf ac nad oes atalnod llawn ar ddiwedd y dyfyniad.

Enghraifft o lyfryddiaeth papur gwaith sydd heb ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn eto:

Finnis JM, 'On Public Reason' (2006) Oxford Legal Studies Research Paper 1/2007, 8 <http://ssrn.com/abstract=955815> cyrchwyd ar 18 Tachwedd 2009.