Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Erthyglau

This page is also available in English

Erthyglau cyfnodolion a phapurau newydd

Mae'n bwysig cynnwys erthyglau cyfnodolion neu bapur newydd yn eich traethodau gan eu bod yn darparu gwybodaeth ddibynadwy a diweddar o ansawdd uchel yn eich maes pwnc. Mae hefyd yn dangos eich bod wedi darllen yn eang o fewn eich pwnc.

Os oes erthygl ar gael mewn fformat print, dyfynnwch hi fel erthygl wedi'i hargraffu hyd yn oed os ydych chi wedi'i darllen ar-lein.

Os yw'r erthygl ar gael ar-lein yn unig, cynhwyswch y cyfeiriad gwe a'r dyddiad y gwnaethoch gyrchu'r erthygl.