Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Cyfeirnodi eilaidd

This page is also available in English

Cyfeirnodi eilaidd

Mae cyfeirio eilaidd yn golygu cyfeirio at waith awdur nad ydych wedi'i ddarllen yn y gwreiddiol ond wedi dysgu amdano o ffynhonnell arall. Ni argymhellir cyfeirio eilaidd.

  • Dylech bob amser geisio darllen y ddogfen wreiddiol pryd bynnag y bo modd i werthuso drosoch eich hun a yw'n berthnasol ai peidio.
  • Os nad yw hyn yn bosibl, rhaid i chi ei gwneud yn glir nad ydych wedi darllen y ffynhonnell wreiddiol trwy ddefnyddio'r gair "dyfynnu" yn eich dyfyniad.
  • Dyfynnwch y ffynhonnell rydych chi wedi'i darllen ac yna'r ffynhonnell wreiddiol.
  • Yn eich llyfryddiaeth dim ond rhestru'r ffynhonnell rydych wedi'i darllen.

Enghraifft:

1 Brian Yeats and Jack Duggan, Water Law (Poole Press, Exeter 2009) 245 citing Atkinson v Moore [2012] IPR 260.