Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Papurau Gorchymyn

This page is also available in English

Papurau Gorchymyn

Papur Gorchymyn yw dogfen a roddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac a gyflwynir gerbron y Senedd.   

Gall papurau gwynion, papurau gwyrddion, cytundebau, ymatebion gan Lywodraethau, biliau drafft, adroddiadau gan Gomisiynau Brenhinol, adroddiadau gan ymholiadau annibynnol ac amrywiaeth o sefydliadau Llywodraethol gael eu rhyddhau fel Papurau Gorchymyn, fe’u gelwir yn bapurau gorchymyn oherwydd cânt eu cyflwyno gerbron y Senedd yn ffurfiol “Ar Orchymyn Ei Mawrhydi".  

I gyfeirio gwybodaeth o Bapur Gorchymyn, mae angen i chi gynnwys yr Awdur a'r teitl mewn llythrennau italig, ac yna rhif y papur Gorchymyn a'r flwyddyn mewn cromfachau.

Fformat: Awdur, Teitl (Rhif Papur Gorchymyn, blwyddyn)

Enghraifft: Secretary of State for the Home Department, Identity Cards: The Next Steps (Cm 6020, 2003).

Byddwch yn ofalus i nodi'r talfyriad ar gyfer Papur Gorchymyn fel y dangosir ar ei dudalen deitl. Bu chwe chyfres o Bapurau Gorchymyn ac mae gan bob cyfres ei dalfyriad unigryw ei hun.

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.

 

 

Talfyriadau ar gyfer y Gyfres Papur Gorchymyn

Cyfres Gyntaf 1 - 4222 1833 - 1869
Ail Gyfres C 1 - C 9550 1870 - 1899
Trydedd Gyfres Cd 1 - Cd 9239 1900 - 1918
Pedwaredd Gyfres Cmd 1 - Cmd 9889 1919 - 1956
Pumed Gyfres Cmnd 1 - Cmnd 9927 1956 - 1986
Chweched Gyfres Cm 1 -  1986 -