Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Golygydd neu Gyfieithydd

This page is also available in English

Golygydd neu Gyfieithydd

Os nad oes awdur wedi'i restru, defnyddiwch y golygydd neu'r cyfieithydd yn lle'r awdur, gan ychwanegu (gol) neu (tr) fel sy'n briodol. Os oes golygyddion lluosog defnyddiwch (eds) neu (trs) ar gyfer cyfieithwyr lluosog.

Troednodiadau

I ddefnyddio troednodyn, rhowch rif uwchysgrif yn eich testun ac yna'r troednodyn ar waelod y dudalen.

Fformat:

Golydydd (Goln) neu gyfieithydd (Cyf), Teitl (Argraffiad, Cyhoeddur | Blwyddyn) rhif tudalen​.

Enghraifft:

12 Jeremy Horder (ed), Oxford Essays in Jurisprudence: Fourth Series (OUP 2000)​ 146.

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaeth yw bod yr awdur bellach wedi'i gyfenw'n gyntaf ar gyfer yr awdur cyntaf ac nid ydych chi'n cynnwys rhifau tudalennau.

Fformat:

Golydydd (Goln) neu gyfieithydd (Cyf), Teitl (Argraffiad, Cyhoeddur | Blwyddyn) rhif tudalen​.

Enghraifft:

Huxley, P (ed), Blackstone’s Statutes on Evidence (Blackstone’s Statutes, 11th edn, OUP 2010

Birks, P and G McLeod (trs), The Institutes of Justinian (Duckworth 1987)