Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Statudau

This page is also available in English

Statudau'r DU

I greu troednodyn i Statud y DU, dylech ddefnyddio'r teitl byr. You leave out 'the' from the start of the name and only capitalise major words. 

Fformat: Teitl Byr | Blwyddyn

Enghraifft: Act of Supremacy 1558

Mae statudau yn dilyn yr un fformat yn y llyfryddiaeth ag yn y troednodyn.

Fformat: Teitl Byr | Blwyddyn

Enghraifft: Shipping and Trading Interests (Protection) Act 1995

I gyfeirio at ran benodol o'r ddeddf gweler y dudalen nesaf yn y canllaw. Os ydych chi'n cyfeirio at yr un Ddeddf sawl gwaith, gallwch ddefnyddio talfyriad os byddwch chi'n dweud wrth y darllenydd pa dalfyriad y byddwch chi'n ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n cyfeirio at y statud gyntaf. Felly Deddf Hawliau Dynol 1998 (HRA 1998 wedi hynny).

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirnod. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

Deddfau Cymru (Ôl 2011)

Dyfynnir Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ôl teitl byr a blwyddyn ac yna Deddf Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (anaw os yw'n dyfynnu yn Saesneg neu dccc os yw'n dyfynnu yn Gymraeg). I ddyfynnu rhan benodol o'r Statud defnydd s neu s (adran neu adrannau), Pt (Rhan) neu Sch a para (Atodlen a pharagraff).

Fformat:  Teitl Blwyddyn (anaw neu dccc)

Enghreifftiau:Human Transplantation (Wales) Act 2013 (anaw 5)

Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 (dccc 5)

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirnod. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

Mesurau Cymraeg (Cyn 2011)

Mesurau Cymru oedd prif ddeddfwriaeth Cynulliad Cymru, cyn Diwygiad 2011 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Fe'u dyfynnir yn ôl teitl byr a blwyddyn, ac yna rhif Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (nawm os yw'n dyfynnu yn Saesneg neu mccc os yw'n dyfynnu yn Gymraeg) mewn cromfachau. I ddyfynnu adrannau, atodlenni ac ati penodol, dilynwch y canllawiau ar gyfer rhannau o Statudau.

Fformat : Teitl Blwyddyn (nawm neu mccc rhif)

Enghreifftiau : Learner Travel (Wales) Measure 2008 (nawm 2)

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 (mccc 2) 

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirnod. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

 Fel statudau Senedd y DU, mae Deddfau Senedd yr Alban yn cael eu dyfynnu yn ôl teitl byr (gan adael allan 'yr') a blwyddyn. Rhoddir rhif ‘asp’ i bob Deddf hefyd, sy’n cynnwys talfyriad llythrennau bach o’r geiriau ‘Act of the Scottish Parliament’ a rhif rhedeg yn y flwyddyn (ee ‘asp 13’). Dylid rhoi'r rhif 'asp' ar ôl y flwyddyn, mewn cromfachau.

Fformat: Short Title Date (asp number)

Enghreifftiau: Crofting Reform etc Act 2007 (asp 7)

I ddyfynnu rhan benodol o'r Statud defnydd s neu s (adran neu adrannau), Pt (Rhan) neu Sch a para (Atodlen a pharagraff).

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirnod. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

Statudau Cynulliad Gogledd Iwerddon (ar ôl 1998)

Ar gyfer Deddfau Cynulliad presennol Gogledd Iwerddon, a sefydlwyd ym 1998, rhowch ‘Gogledd Iwerddon’ mewn cromfachau rhwng y teitl byr a’r flwyddyn.

Fformat: Teitl Byr (Gogledd Iwerddon) | Blwyddyn.

Enghraifft: Employment Act (Northern Ireland) 2010.

I ddyfynnu rhan benodol o'r Statud defnydd s neu s (adran neu adrannau), Pt (Rhan) neu Sch a para (Atodlen a pharagraff).

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn. Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirno. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.

Statudau Senedd Gogledd Iwerddon (cyn 1998)

Ar gyfer Deddfau cyn Senedd Gogledd Iwerddon, rhowch ‘NI’ mewn cromfachau rhwng y teitl byr a’r flwyddyn.

Fformat: Enw'r Ddeddf (NI) | Blwyddyn.

Enghraifft: Charities Act (NI) 1964.

I ddyfynnu rhan benodol o'r Statud defnydd s neu s (adran neu adrannau), Pt (Rhan) neu Sch a para (Atodlen a pharagraff).

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirnod. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.