Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Llyfr â dau neu dri awdur

This page is also available in English

Llyfr â dau neu dri awdur

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad troednodyn at lyfr sydd â dau neu dri awdur yng nghorff eich gwaith ac yn y llyfryddiaeth.

Troednodiadau

Ar gyfer dau neu dri awdur, rhaid cynnwys pob awdur a enwir. Rhaid i chi fewnosod 'a' cyn enw'r awdur olaf. I ddefnyddio troednodyn, rhowch rif uwchysgrif yn eich testun ac yna'r troednodyn ar waelod y dudalen.

Fformat:

Awdur, Teitl (Argraffiad, Cyhoeddur | Blwyddyn) rhif tudalen.

Enghraifft:

13 Hugh Jones and Christopher Benson, Publishing Law (4th edn, Routledge 2011) 32

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaeth yw bod yr awdur bellach wedi'i gyfenw'n gyntaf ar gyfer yr awdur cyntaf ac nid ydych chi'n cynnwys rhifau tudalennau

Fformat:

Awdur, Teitl (Argraffiad, Cyhoeddur | Blwyddyn)

Enghraifft:

Jones, H and C Benson, Publishing Law (4th edn, Routledge 2011)