Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Achosion heb ddyfyniad niwtral

This page is also available in English

Achosion heb ddyfyniad niwtral

Nid oes gan achosion a gyhoeddwyd cyn 2001 ddyfyniad niwtral.

Isod mae enghreifftiau o sut i gyfeirio achos heb ddyfyniadau niwtral fel troednodyn ac yn y llyfryddiaeth.

Os ydych chi'n rhoi enw'r achos llawn ym mhrif destun eich testun gellir hepgor enw'r achos o'r troednodyn ond rhaid ei gynnwys yn y llyfryddiaeth.

Troednodiadau

Fformat:

Enw'r achos mewn llythrennau italig | [blwyddyn] neu (blwyddyn) | gyfrol│adrodd ar dalfyriad │tudalen gyntaf | llys.

Enghreifftiau:

Tustian v Johnston [1993] 3 All ER 534 (CA) Civ.

Evans v South Ribble Borough Council [1992] QB 757 (QB).

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau:

Tustian v Johnston [1993] 3 All ER 534 (CA) Civ

Evans v South Ribble Borough Council [1992] QB 757 (QB)