Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Offer Cyfeirnodi

This page is also available in English

Endnote

Mae EndNote yn rhaglen sy'n eich galluogi i storio, rheoli a chwilio am gyfeiriadau yn eich cronfa ddata eich hun. Mae modd gosod cyfeiriadau o'ch cronfa ddata mewn dogfen Word a chaiff y llyfryddiaeth ei llunio yn awtomatig gan EndNote. Mae modd copïo cyfeiriadau gan gronfeydd data ar-lein megis Web of Science i mewn i EndNote heb orfod aildeipio. Mae hefyd fersiwn ar-lein o feddalwedd Endnote sydd ag ymarferoldeb sydd wedi'i leihau ychydig ac sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio yn y tŷ.

I dderbyn cymorth llawn ar ddefnyddio EndNote, darllenwch y Canllaw Llyfrgell ar gyfer EndNote.

Go brin y caiff OSCOLA ei gynnwys gan feddalwedd rheoli cyfeiriadau ond gall eich helpu i gadw trefn ar eich ymchwil. Cysylltwch â'ch tîm pwnc y Gyfraith os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio Endnote neu Gyfeiriadu.