Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Rhyngwladol

This page is also available in English

Achosion o'r Alban, Gogledd Iwerddon ac awdurdodaethau eraill

Yn achosion yr Alban, ni roddir y flwyddyn mewn cromfachau sgwâr os yw'n hanfodol lleoli'r achos yn y gyfres o adroddiadau ond fe'i rhoddir mewn cromfachau crwn os yw cyfeintiau'r gyfres adroddiadau cyfraith wedi'u rhifo'n annibynnol.

Yr unig atalnodi a ddefnyddir yw coma i wahanu rhifau tudalennau ac i wahanu dyfyniad niwtral oddi wrth ddyfyniad adroddiad cyfraith.

Isod mae enghreifftiau o sut i gyfeirio at achosion mewn troednodyn ac yn y llyfryddiaeth.

Enghraifft o achos heb ddyfyniad niwtral mewn troednodyn:

Dodds v HM Advocate 2003 JC 8.

Hislop v Durham (1842) 4 D 1168.

Enghraifft o achos gyda dyfyniad niwtral mewn troednodyn:

Davidson v Scottish Ministers [2005] UKHL 74, 2006 SC (HL) [41].

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghraifft o achos yn y llyfryddiaeth:

Davidson v Scottish Ministers [2005] UKHL 74, 2006 SC (HL) [41]

Mae awdurdodaeth Gogledd Iwerddon yn dyddio o 1921, ac Adroddiadau Cyfraith Gogledd Iwerddon (Gogledd Iwerddon) o 1925.

Ar gyfer achosion y penderfynwyd arnynt cyn 1925, dyfynnwch yr Irish Reports neu'r Irish Times Reports.

Dyfynnwch achosion Gwyddelig gyda dyfyniadau niwtral fel y gwnewch ar gyfer achosion Saesneg a Chymraeg.

Isod mae enghreifftiau o sut i gyfeirio achos gyda dyfyniadau niwtral fel troednodyn ac yn y llyfryddiaeth.

Enghraifft o achos heb ddyfyniad niwtral mewn troednodyn:

Hylands v McClintock [1999] NI 28.

Enghraifft o achos gyda dyfyniad niwtral mewn troednodyn:

Wilson v Commissioner of Valuation [2009] NICA 30, [2010] NI 48.

Llyfryddiaeth​

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghraifft o achos yn y llyfryddiaeth​:

Hylands v McClintock [1999] NI 28

  •  Dyfynnu achosion o awdurdodaethau eraill fel y'u dyfynnir yn eu hawdurdodaeth eu hunain, ond heb atalnodi.
  • Rhowch hunaniaeth y llys ar ddiwedd y dyfyniad os nad yw enw'r gyfres adroddiadau cyfraith yn ei gwneud hi'n amlwg.
  • Pan fyddwch yn nodi penderfyniad Llys Uchaf talaith yn yr UD, nodwch dalfyriad yr enw a ddefnyddir.

Enghreifftiau o sut i gyfeirio mewn troednodiadau

Achosion o'r Unol Daleithiau:

Henningsen v Bloomfield Motors Inc 161 A 2d 69 (NJ 1960).

Waltons Stores (Interstate) Ltd v Maher (1988) 164 CLR 387.

Roe v Wade 410 US 113, 163-64 (1973).

Achos o'r Almaen:

BGH NJW 1992, 1659.

Achos o Ffrainc:

CA Colmar 25 January 1963, Gaz Pal 1963.I.277.

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau o sut i gyfeirio'r achosion hyn yn y llyfryddiaeth:

Achos o'r Unol Daleithiau:Henningsen v Bloomfield Motors Inc 161 A 2d 69 (NJ 1960)

Achos o Ffrainc:

CA Colmar 25 January 1963, Gaz Pal 1963.I.277