Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Llyfrau gyda phedwar neu fwy o awduron

This page is also available in English

Llyfrau gyda phedwar neu fwy o awduron

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad troednodyn at lyfr sydd â phedwar neu fwy awduron yng nghorff eich gwaith ac yn y llyfryddiaeth.

Troednodiadau

I ddefnyddio troednodyn, rhowch rif uwchysgrif yn eich testun ac yna'r troednodyn ar waelod y dudalen.

Fformat:

Awdur, Teitl (Argraffiad, Cyhoeddur | Blwyddyn) rhif tudalen.

Enghraifft:

12 Roy Goode and others, Transnational Commercial Law: International Instruments and Commentary (OUP 2004)

Llyfryddiaeth

Mae'r llyfryddiaeth yn rhestru cyfenw'r awdur yn gyntaf ac mae hefyd yn defnyddio'r confensiwn 'ac eraill'.

Fformat:

Awdur, Teitl (Argraffiad, Cyhoeddur | Blwyddyn)

Enghraiff:

Gardiner, S and others, Sports Law (3rd edn, Cavendish, 2006)