Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Nodiadau achos

This page is also available in English

Nodiadau achos

  • Dyfynnwch nodiadau achos fel petaent yn erthyglau cyfnodolion.
  • Pan nad oes teitl, defnyddiwch enw'r achos mewn llythrennau italig yn lle, ac ychwanegwch (nodyn) ar ddiwedd y dyfyniad.
  • Dyma enghraifft o nodyn achos:
  • Andrew Ashworth, 'R (Singh) v Chief constable of the West Midlands Police' [2006] Crim LR 441 (nodyn).

Troednodyn

Enghraifft: 

Andrew Ashworth, 'R (Singh) v Chief constable of the West Midlands Police' [2006] Crim LR 441 (nodyn).

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw bod yr awdur bellach wedi'i gyfenw'n rhestredig ac yna eu llythrennau cyntaf, ni chynhwysir rhifau tudalennau ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod. Hepgorer y nodyn geiriau.

Enghraifft:

Andrew Ashworth, 'R (Singh) v Chief constable of the West Midlands Police' [2006] Crim LR 441