Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Erthyglau i ddod

This page is also available in English

Erthyglau i ddod

Dyfynnwch erthyglau sydd ar ddod (heb eu cyhoeddi eto) yr un ffordd ag erthygl gyhoeddedig, ond dilynwch y dyfyniad gyda '(ar ddod)'.

Os nad yw'r rhifau cyfaint / tudalen yn hysbys, dim ond eu hepgor.

Enghraifft:

Virginie Barral, 'Towards Judicial  Coordination for Good Water Governance' ICLQ (ar ddod).  

Troednodyn

Enghraifft:

Virginie Barral, 'Towards Judicial  Coordination for Good Water Governance' ICLQ (ar ddod).  

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw bod yr awdur bellach wedi'i gyfenw'n rhestredig ac yna eu llythrennau cyntaf, ni chynhwysir rhifau tudalennau ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod. Hepgorer y gair 'ar ddod'.

Enghraifft:

Barral V, 'Towards Judicial  Coordination for Good Water Governance' ICLQ