Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Cyfweliadau

This page is also available in English

Cyfweliadau

I greu cyfeiriad at gyfweliad a gynhaliwyd gennych, dylai eich cyfeirnod gynnwys enw, swydd a sefydliad (os yw'n berthnasol) y cyfwelai, ac yna lleoliad a dyddiad mewn cromfachau.

Fformat: Enw, Swydd, Sefydliad (lleoliad, dyddiad)

Enghraifft: Cyfweliad ag Irene Kull, Deon Cynorthwyol, Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Tartu (Tartu, Estonia, 4 Awst 2003)

Os cynhelir y cyfweliad gan rywun arall, dylai'r cyfeirnod ddechrau gydag enwau'r cyfweliadau ac yna dilyn yr un fformat.

Enghraifft: Timothy Endicott a John Gardner, Cyfweliad â Tony Honoré, Athro Cyfraith Sifil Emeritws Regius, Prifysgol Rhydychen (Rhydychen, 17 2007)

Nid oes unrhyw newid mewn fformat rhwng cyfeirnod troednodyn a chofnod llyfryddiaeth.