Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Llyfrau

This page is also available in English

Canllawiau Cyffredinol

Mae'n ddefnyddiol gwybod sut i greu cyfeirnod syml. Yn y bôn, mae angen pedwar darn o wybodaeth er mwyn cyfeirnodi a dyfynnu gwybodaeth:

  • Pwy – yr awdur (personol neu gorfforaethol) neu'r lluniwr
  • Pryd – y dyddiad y cyhoeddwyd y ddogfen
  • Pryd – y teitl
  • Ble – gwybodaeth am ble i ddod o hyd i'r wybodaeth. Gall hyn gynnwys y man cyhoeddi, y cyhoeddwr, cyfeiriad gwe ac ati.