Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Achosion Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECtHR)

This page is also available in English

Achosion Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECtHR)

Llys rhyngwladol yw Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECtHR) a sefydlwyd ym 1959 gan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae'n rheoli honiadau o gam-drin hawliau dynol a ddygwyd gan unigolion neu sefydliadau o unrhyw un o'r 47 aelod-wlad. Cofiwch NID yw hwn yn sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth ddyfynnu dyfarniadau o'r ECtHR, defnyddiwch naill ai'r adroddiadau swyddogol o'r enw Adroddiadau Dyfarniadau a Phenderfyniadau (a ddyfynnir fel ECHR) neu'r Adroddiadau Hawliau Dynol Ewropeaidd (EHRR) ond byddwch yn gyson.

Cyn 1996 roedd yr ECHR yn cael ei alw'n Gyfres A ac yn cael ei rhifo yn olynol.

Mae'r gyfres EHRR hefyd wedi'i rhifo yn olynol ond o 2001 mae'r rhif achos wedi'i ddefnyddio yn lle rhifau tudalennau.

Dylai cyfeiriadau at ddyfarniadau nas adroddwyd roi rhif y cais ac yna'r llys a dyddiad y dyfarniad mewn cromfachau.

 

Troednodyn

Enghreifftiau o ddyfyniadau sy'n dangos yr holl bwyntiau uchod:

Johnson v Ireland (1986) Series A no 122.

Osman v UK ECHR 1998-/VIII 3124.

Omojudi v UK (2009) 51 EHRR 10, para 3.

Enghraifft o achos heb ei adrodd:

Animal Defenders International v United Kingdom App no 48876/08 (ECtHR, 22 April 2013).

 

Llyfryddiaeth

Yr unig wahaniaethau yw nad yw enwau achosion yn cael eu italeiddio, ni ddefnyddir pwyntio pin ac nid oes atalnod llawn ar ddiwedd y cyfeirnod.

Enghreifftiau:

Johnson v Ireland (1986) Series A no 122

Omojudi v UK (2009) 51 EHRR 10

Animal Defenders International v United Kingdom App no 48876/08 (ECtHR, 22 April 2013)