Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA (Ar-lein): Rhannau o statudau

This page is also available in English

Rhannau o statud

Pan fyddwch yn creu troednodyn i ran benodol o Statud, byddwch yn defnyddio byrfoddau ar gyfer y rhan berthnasol: au neu ss ar gyfer adran neu adrannau, Pt (Rhan) neu Sch a phara (atodlen a pharagraff). Efallai y bydd angen sub-s neu sub-ss arnoch hefyd ar gyfer is-adran ac is-adrannau neu subpara ar gyfer is-baragraffau.

Fformat: Teitl byr Blwyddyn,  s rhif adran (is-adran) (paragraff)

Cofiwch adael lle rhwng y 's' a rhif yr adran. Nid oes lleoedd ar ôl rhif yr adran, rhoddir gwybodaeth ychwanegol mewn cromfachau. Gweler yr enghreifftiau isod.

Enghreifftiau: Human Rights Act 1998, s 15(1)(b).

Civil Partnership Act 2004 sch 5

Os yw'r holl wybodaeth ofynnol i greu troednodyn wedi'i chynnwys wrth gyfeirio at Statud yn y testun, nid oes angen troednodyn.

Nid oes gwahaniaeth fformat rhwng cyfeirnod y troednodyn a'r llyfryddiaeth ar gyfer y math hwn o gyfeirnod. Dylai'r cofnod llyfryddiaeth gyfeirio at y Statud cyfan yn unig, yn hytrach nag elfennau penodol.