Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Llyfr â tri awdur neu fwy

This page is also available in English

Llyfr â tri awdur neu fwy

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at lyfr sydd â tri awdur neu fwy yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeiriadau ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Os oes tri awdur neu fwy mewn gwaith dim ond yr awdur cyntaf y dylid ei enwi ac yna et al. a'r dyddiad

Enghraifft:
Yn ôl McDuff et al. (2017)....
NEU
...(McDuff et al., 2017).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen., & Chyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl (arg.). Cyhoeddwr.

Enghraifft:

McDuff, C., Smith, J., Kensington, K., Jones, S., Coughlan, S., Bortolin, L., Witte, M., Scott, A., Newport, A., Jensen, K., Wutzler, J., van Staden, I., McLean, J., Bergsma, G., Dowman, B., Petrie, K., Higgens, D., McCloud, R., Jessop, L. & Duncan, P. (2017). An introduction to quantitative analysis in finance. Houghton.

Sylwer: Yn y rhestr gyfeirio, dylech gynnwys pob awdur, fodd bynnag, os oes gan gyfeirnod 21 neu fwy o awduron, rhestrir yr 19 awdur cyntaf ac yna ... ac yna'r awdur olaf.