Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Erthygl mewn cyfnodolyn nad yw enw'r awdur yn hysbys

This page is also available in English

Erthygl mewn cyfnodoyn nad yw enw'r awdur yn hysbys

Pan nad yw awdur gwaith yn hysbys, yn y testun, dyfynnwch y geiriau cyntaf yn y cofnod ar y rhestr gyfeiriadau (y teitl fel arfer) a'r flwyddyn. Defnyddiwch ddyfynodau dwbl o gwmpas teitl erthygl, pennod neu dudalen we, a rhowch deitl cyfnodolyn, llyfr, llyfryn neu adroddiad mewn llythrennau italaidd.

Pan roddir "Dienw" fel awdur gwaith, rhowch y gair Dienw yn y testun, gydag atalnod a'r dyddiad ar ei ôl.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Mae “Supporting healthy” (2013) yn disgrifio....
NEU
...(“Supporting healthy", 2013).

Rhestr cyfeiriadau

Teitl yr erthygl. (Blwyddyn). Teitl y Cyfnodolyn, Rhif y Gyfrol(rhifyn neu rif y rhan), rhifau tudalennau. DOI

Enghraifft:

Supporting healthy and normal physiologic childbirth: A consensus statement by ACNM, MANA, and NACPM*. (2013). Journal of Perinatal Education, 22(1), 14-18.