Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Cyfeirnodi eilaidd

This page is also available in English

Cydnabod o fewn y testun

Cyfeirnodi eilaidd
Dyma pan fydd angen i chi gyfeirio at waith awdur heb ddarllen y gwaith gwreiddiol, ond rydych wedi dysgu amdano gan awdur arall. Defnyddiwch y gwaith gwreiddiol lle bynnag y bo modd. Os nad yw hyn yn ymarferol, rhaid i chi egluro eich bod heb ddarllen y gwreiddiol drwy gyfeirio at y gwaith lle daethoch o hyd i’r cyfeiriad ato.

Er enghraifft:
Mae cylch adlewyrchol Gibbs (1988) fel y dyfynnwyd yn Jasper (2013) yn dangos bod...
NEU
Mae cylch adlewyrchol Gibbs yn theori bwysig ym maes ymarfer myfyriol (Gibbs, 1988, fel y dyfynnwyd yn Jasper, 2013).

Rhestr cyfeiriadau

Yn y rhestr gyfeiriadau dylech gynnwys manylion y gwaith rydych wedi’i ddarllen yn unig

Jasper, M. (2013). Beginning reflective practice (2il arg.). Cengage Learning.