Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Gweithiau crefyddol a chlasurol

This page is also available in English

Gweithiau crefyddol a chlasurol

Isod fe welwch arweiniad ac enghreifftiau o sut i nodi cyfeirnod ar gyfer gweithiau Crefyddol (ee Beibl, Qur'an, Torah, Bhagavad Gita), gweithiau clasurol (ee gweithiau Groegaidd a Rhufeinig hynafol), a llenyddiaeth glasurol (ee gan Shakespeare) yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeiriadau ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Dywed y Torah, (1962/2015) fod ...
NEU
... (Y Torah, 1962/2015)
 

Enghraifft:

Mae Beibl y Brenin Iago (1769/2017) yn mynnu bod ...
NEU
... (Beibl y Brenin Iago, 1769/2017)

Dyfynnwch bennod neu bennill yn y testun gan ddefnyddio rhifau canonaidd yn hytrach na rhifau tudalennau.

Enghraifft:

Yng Nghân Solomon 8: 6 (The New King James Version, 1769/2017) mae'n nodi bod ...
NEU
Addawodd y person fy “gosod fel sêl ar dy galon” (King James Bible, 1769/2017, Song of Solomon 8: 6).

Nodwch pa fersiwn sy'n cael ei defnyddio pan gafodd ei dyfynnu gyntaf yna nid oes angen cyfeiriad oni bai eich bod chi'n defnyddio fersiwn arall o'r Beibl.

Enghraifft:

Yn Much Ado About Nothing, dywedodd Don John, "Yn y cyfamser / gadewch imi fod fy mod a cheisio peidio â fy newid" (Shakespeare, 1623/1995, 1.3.36-37).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfeirir at weithiau crefyddol a gyhoeddir fel llyfrau fel llyfrau:

Enghraifft:

The Torah: The five books of Moses (3ydd arg.). 2015. The Jewish Publication Society. (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol 1962).

Mae gweithiau crefyddol a gyhoeddir fel gwefannau yn dilyn fformat cyfeirio tudalen we.

Enghraifft:

King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org/ (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol 1769).

Gweithiau hynafol a chlasurol:

Aristotle. (1994). Poetics (S. H. Butcher, Trans.). The Internet Classics Archive. http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.html (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol  ca. 350 B.C.E.).

Shakespeare, W. (1995). Much ado about nothing (B. A. Mowat & P. Werstine, Goln.). Washington Square Press. (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol 1623).