Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Facebook

This page is also available in English

Facebook

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at Facebook yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Dyfynnu yn y testyn: Post Facebook

Enghraifft:

Mae News From Science (2019) yn nodi bod
NEU
...(News From Science, 2019).

Cydnabod o fewn y testun: Tudalen Facebook

Enghraifft:

Mae Llyfrgell Prifysgol Abertawe (n.d.) yn nodi bod...
NEU

...(Llyfrgell Prifysgol Abertawe, n.d.).

Reference list: Post Facebook

Enw. (Blwyddyn, Mis Dydd). Ugain gair cyntaf y teitl [Disgrifiad o glywelediadau]. Facebook. URL 

Example:

News From Science. (2019, Mehefin 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Delwedd ynghlwm] [Diweddariad statws]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater 

DS: Os yw'r post yn cynnwys delweddau, fideos, mân-luniau i ffynonellau allanol, neu gynnwys o bost arall (megis wrth rannu dolen), nodwch hynny mewn cromfachau sgwâr.

Disgrifiwch y math o bost (e.e., “[Diweddariad statws],” “[Fideo]”) mewn cromfachau sgwâr ar ôl unrhyw ddisgrifiad o gynnwys ynghlwm.

Rhestr cyfeiriadau: Tudalen Facebook

Enw Facebook. (Blwyddyn). Teitl [Tudalen Facebook]. Facebook. Adalwyd Blwyddun, Mis Dydd o URL

Enghraifft:

Swansea University Library. (n.d.). Home [Tudalen Facebook]. Facebook. Adalwyd Awst 5, 2020, o https://www.facebook.com/SwanseaUniLib

NB: Defnyddiwch deitl y dudalen yn y cyfeirnod (e.e., “Home,” “About,” “Reviews”).

Rhowch ddyddiad adalwyd oherwydd bod y cynnwys wedi'i gynllunio i newid dros amser ac nad yw wedi'i archifo.