Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Cydnabod o fewn y testun

This page is also available in English

Cydnabod o fewn y testun

Arddull awdur-ddyddiad yw APA lle caiff cyfeiriadau eu dyfynnu yn y testun, ac yna eu rhestru mewn rhestr gyfeiriadau yn nhrefn yr wyddor ar ddiwedd eich aseiniad. 

Gall fod yn anodd nodi awdur tudalen we o wefan sefydliadol neu'r llywodraeth, felly ystyrir y sefydliad neu asiantaeth y llywodraeth yn awdur, oni bai y nodir fel arall.

Un awdur

Wrth ddyfynnu mewn testun, rhaid darparu cyfenw’r awdur a’r flwyddyn gyhoeddi yn y testun.

Enghraifft:

Mae Nakley (2015) yn amlinellu... 
NEU
....(Nakley, 2015).

Enghraifft:

Mae Lee (2021) yn awgrymu... 
NEU
....(Lee, 2021).

Dau awdur

Os oes gan waith ddau awdur, dylech gyfeirio at y ddau ohonynt.

Enghraifft:

Mae McMillan a Weyers (2011) yn nodi bod... 
NEU
...(McMillan & Weyers, 2011).

Sylwer: Cysylltwch enwau'r ddau awdur ag a/ac pan fyddwch yn eu henwi y tu allan i gromfachau. Cysylltwch yr enwau ag ampersand (&) y tu mewn i gromfachau.

Tri awdur neu fwy

Os oes tri awdur neu fwy mewn gwaith dim ond yr awdur cyntaf y dylid ei enwi ac yna et al. a'r dyddiad

Enghraifft:
Yn ôl McDuff et al. (2017)....
NEU
...(McDuff et al., 2017).

Awduron Corfforaethol

Os oes gan gyfeirnod awdur grŵp, weithiau gellir byrhau'r enw. Peidiwch â defnyddio byrfoddau yn y testun oni bai eu bod yn rhai confensiynol a bod y darllenydd yn fwy cyfarwydd â'r byrfodd na'r ffurf gyflawn, neu oni bai fod modd arbed lle sylweddol.

Enghraifft:

Y tro cyntaf:

Mae'r World Health Organization (WHO, 2018) yn nodi bod...
NEU
...(World Health Organization (WHO), 2018).

Pob tro wedi hynny:

Mae'r WHO (2018) yn nodi bod...
NEU
...(WHO, 2018).

Sylwer: Os byddwch yn cydnabod yr un ffynonell sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.