Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Cyhoeddiadau Swyddogol / Adroddiadau

This page is also available in English

Cyhoeddiadau Swyddogol

Mae cyhoeddiad swyddogol yn un a gyhoeddwyd gan y Senedd, adran o’r llywodraeth (y DU neu dramor), llywodraeth wedi’i datganoli neu sefydliad rhyngwladol fel yr Undeb Ewropeaidd neu Sefydliad Iechyd y Byd. Nid oes awdur personol weithiau, felly tybir mai’r sefydliad yw’r awdur corfforaethol.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Y tro cyntaf:

Mae'r Department for Education (DfE, 2017) yn nodi bod...
NEU
...(Department for Education (DfE), 2017).

Pob tro wedi hynny:

Mae'r DfE (2017) yn nodi bod...
NEU
...(DfE, 2017).

Sylwer: Os byddwch yn cydnabod yr un ffynonell sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. neu Awdur Corfforaethol. (Blwyddyn). Teitl (Rhif y gyfres neu rif cyfeirio os yw ar gael). Cyhoeddwr. URL

Enghraifft:

Ashton, K., Bellis, M. A., Davies, A., Hardcastle, K. A., & Hughes, K. (2016). Adverse childhood experiences and their association with chronic disease and health service use in the Welsh adult population. Public Health Wales. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/ACE%20Chronic%20Disease%20report%20%289%29%20%282%29.pdf

Department for Education. (2017). Unlocking talent, fulfilling potential: A plan for improving social mobility through education (Cm 9541). https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/667690/Social_Mobility_Action _Plan_-_for_printing.pdf

National Institute for Health and Care Excellence. (2022). Type 2 diabetes in adults: Management (NICE Guideline NG28). https://www.nice.org.uk/guidance/ng28/resources/type-2-diabetes-in-adults-management-pdf-1837338615493

DS: Pan fydd yr awdur ac enw'r Cyhoeddwr yr un peth, hepgor enw'r Cyhoeddwr er mwyn osgoi ailadrodd.