Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Dyfyniadau Uniongyrchol

This page is also available in English

Cydnabod o fewn y testun

Mae dwy ffordd i gyfeirio mewn testunAralleirio neddyfyniadau uniongyrchol.

Dyfyniadau Uniongyrchol
Peidiwch â gorddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol yn eich aseiniadau. Ond, os hoffech eu defnyddio, cofiwch fod angen i chi ddefnyddio dyfynodau a chynnwys yr awdur, y dyddiad a rhif y dudalen (rhif y paragraff os nad yw rhif y dudalen ar gael).

Er enghraifft: Yn ôl Esterhuizen (2019) "Individuals are unique, and human factors may be uncertain, even messy" (t.10).

NEU

"the best way is to establish a routine and stick to it Monday to Friday" (Prospects, 2020, para.16).

Rhestr cyfeiriadau

Esterhuizen, P. (2019). Reflective practice in nursing (4ydd arg.). Learning Matters.

Prospects. (2020). 5 tips for studying at home. https://www.nus.org.uk/en/advice/your-study/5-tips-for-studying-at-home