Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Rhestr Cyfeiriadau

This page is also available in English

Rhestr cyfeiriadau

Dyma bwyntiau allweddol i'w cofio wrth greu eich rhestr gyfeiriadau:

  • Dylid dechrau'r rhestr gyfeiriadau ar dudalen newydd.
  • Dylai'ch rhestr gyfeiriadau gynnwys popeth* rydych wedi'i ddyfynnu yn eich aseiniad, NID popeth rydych wedi'i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
  • Dylai fod yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw'r awdur.
  • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi'i mewnoli.
  • *Oni bai am Ddeddfau a chyfraith achos – ni restrir y rhain yn y rhestr gyfeiriadau.

Gweler y sgrinlediad sy'n dangos sut y gallwch roi trefn ar eich rhestr gyfeiriadau'n gywir gan ddefnyddio Word.

Offer Cyfeirnodi

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt. Mae Microsoft Word er enghraifft yn cynnwys teclyn cyfeirio syml. Gellir gweld hyn yn y tab cyfeiriadau yn Word. Bydd angen i chi nodi'r manylion sy'n ofynnol ar gyfer y cyfeirnod â llaw ond yna bydd yr offeryn yn fformatio'r cyfeirnod ar eich cyfer chi. Sylwch, ar hyn o bryd mae Word yn cefnogi APA (6ed arg.) yn unig.

Dyma 3 offeryn rydyn ni'n eu hargymell

Efallai y bydd y botwm dyfynnu yn Google Scholar hefyd yn ddefnyddiol i gael cyfeirnod cyflym (cliciwch ar y marc lleferydd o dan y ddolen yn Scholar).

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)