Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Rhestr Cyfeiriadau

This page is also available in English

Rhestr cyfeiriadau

Dyma bwyntiau allweddol i'w cofio wrth greu eich rhestr gyfeiriadau:

  • Dylid dechrau'r rhestr gyfeiriadau ar dudalen newydd.
  • Dylai'ch rhestr gyfeiriadau gynnwys popeth* rydych wedi'i ddyfynnu yn eich aseiniad, NID popeth rydych wedi'i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
  • Dylai fod yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw'r awdur.
  • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi'i mewnoli.
  • *Oni bai am Ddeddfau a chyfraith achos – ni restrir y rhain yn y rhestr gyfeiriadau.

Gweler y sgrinlediad sy'n dangos sut y gallwch roi trefn ar eich rhestr gyfeiriadau'n gywir gan ddefnyddio Word.

Offer Cyfeirnodi

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt. Mae Microsoft Word er enghraifft yn cynnwys teclyn cyfeirio syml. Gellir gweld hyn yn y tab cyfeiriadau yn Word. Bydd angen i chi nodi'r manylion sy'n ofynnol ar gyfer y cyfeirnod â llaw ond yna bydd yr offeryn yn fformatio'r cyfeirnod ar eich cyfer chi. Sylwch, ar hyn o bryd mae Word yn cefnogi APA (6ed arg.) yn unig.

Dyma 3 offeryn rydyn ni'n eu hargymell

Efallai y bydd y botwm dyfynnu yn Google Scholar hefyd yn ddefnyddiol i gael cyfeirnod cyflym (cliciwch ar y marc lleferydd o dan y ddolen yn Scholar).

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)