Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Setiau data ac ystadegau

This page is also available in English

Ystadegau a Data sy'n deillio o

Pan fyddwch yn defnyddio setiau data rhifol neu dabl ystadegol a baratowyd, mae'n rhaid i chi ddyfynnu'r man y gwnaethoch gyrchu'r wybodaeth ohono. Byddwch yn sylwi fwyfwy eich bod yn defnyddio data sy’n dod o ffynonellau eraill o ddata.  Mae cronfeydd data'n aml yn galluogi defnyddwyr i gasglu data. Mae hyn yn gofyn i chi ddyfynnu gan ddefnyddio'r fformat 'data deilliannol.' Rhestrir enghreifftiau o'r ddau isod.

Sylwer: Nid oes angen nodi'r dyddiad adalw fel arfer ar gyfer setiau data, ond os yw'n debygol y bydd yr wybodaeth yn newid, argymhellir cynnwys yr wybodaeth hon.

Cydnabod o fewn y testun: Un set data

Enghraifft:

Mae Financial Analysis Made Easy (2018) yn dangos bod...
NEU

...(Financial Analysis Made Easy, 2018).
 

Enghraifft:

Yn ôl yr Office for National Statistics (2018)...
NEU

...(Office for National Statistics, 2018).

Cydnabod o fewn y testun: Data sy'n deillio o

Enghraifft:
Mae Financial Analysis Made Easy (2018) yn dangos bod...

NEU
...(Financial Analysis Made Easy, 2018).

Rhestr cyfeiriadau: Un set data

Awdur corfforaethol. (Blwyddyn). Teitl y set ddata. Enw'r cronfa ddata. URL 

Enghraifft:

Financial Analysis Made Easy. (2018). John Wiley & Sons Ltd: Company financial data. http://fame2.bvdep.com/


Office for National Statistics. (2018). Population estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: Mid-2017. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/
populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2017

Rhestr cyfeiriadau: Data sy'n deillio o

Awdur corfforaethol. (Blwyddyn). Data o: Teitl y set ddata. Enw'r cronfa ddata. URL

Example

Financial Analysis Made Easy. (2018). Data o: Construction companies in Wales with a turnover exceeding £10,000. http://fame2.bvdep.com/