Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Deddfau Seneddol

This page is also available in English

Cydnabod o fewn y testun

Y tro cyntaf:
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [DGCLC]

Pob tro wedi hynny:
DGCLC 2014

Dyfynnu adran benodol o ddeddf: enghreifftiau

Mae S.5 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi...
NEU
Yn ôl S.5 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014...
NEU
Mae angen cefnogi gofalwyr a hyrwyddo'u lles (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, s.5).

Rhestr cyfeiriadau

Ni ddylid cynnwys Deddfau Seneddol mewn rhestrau cyfeiriadau APA o gwbl. Fodd bynnag, wrth gyfeirio at y ddeddf am y tro cyntaf, dylid rhoi dyfyniad llawn yn nhestun eich aseiniad.