Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Aralleirio

This page is also available in English

Dyfynnu yn y testyn

Mae dwy ffordd i gyfeirio mewn testun: Aralleirio neu ddyfyniadau uniongyrchol.

Rydych yn Aralleirio wrth gymryd syniadau rhywun arall, eu crynhoi a chymryd y pwyntiau pwysig ac wedyn ei gwneud hi’n glir o le a gan bwy yr ydych wedi cael y syniadau yr ydych yn eu trafod a beth yw eich barn chi.

Er Enghraifft: 
Mae Marshall (2020) yn dadlau bod myfyrwyr sy’n ddysgwyr rhagweithiol ac sy’n cymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg yn gallu herio eu hunain.
NEU
Gall myfyrwyr sy’n ddysgwyr rhagweithiol ac sy’n cymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg herio eu hunain (Marshall, 2020). 

Rhestr cyfeiriadau

Marshall, S. (Ed.). (2020). A handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practice (5th ed.). Routledge.