Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Cyfryngau cymdeithasol

This page is also available in English

Canllawiau Cyffredinol

Gall fod yn anodd i'r maes cyfeirnodi ddilyn y datblygiadau hyn oherwydd bod technoleg a'r cyfryngau cymdeithasol yn symud mor gyflym. Mae'n ddefnyddiol gwybod sut i greu cyfeirnod syml. Yn y bôn, mae angen pedwar darn o wybodaeth er mwyn cyfeirnodi a dyfynnu gwybodaeth:

  • Pwy – yr awdur (personol neu gorfforaethol) neu'r lluniwr
  • Pryd – y dyddiad y cyhoeddwyd y ddogfen
  • Pryd – y teitl
  • Ble – gwybodaeth am ble i ddod o hyd i'r wybodaeth. Gall hyn gynnwys y man cyhoeddi, y cyhoeddwr, cyfeiriad gwe ac ati.

Gwerthuso gwybodaeth ar-lein

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.
Dylech wirio:

  • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
  • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
  • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?